Gå til innhold

Import av klær

Det er toll på mange klær. I de fleste tilfeller er tollsatsen 10,7 prosent. I tillegg må du betale merverdiavgift på 25 prosent.

For å finne ut hvor mye du må betale i toll for varen du skal importere, må du slå opp i tolltariffen. Det er ikke toll på sko.

Merverdiavgift

Du må alltid betale 25 prosent merverdiavgift på klær uavhengig om det er toll på varen eller ikke. Merverdiavgiften blir regnet på grunnlag av den totale kostnaden på varen. Med i beregningsgrunnlaget skal for eksempel også frakt og forsikringskostnader frem til norsk grense og eventuell toll og andre avgifter ved innførsel.

Frihandelsavtaler

Det er mulig å få redusert toll eller ingen toll hvis du handler fra et land som Norge har en frihandelsavtale med.