Gå til innhold

Import av klær

Det er tollavgift på mange klær. I de fleste tilfeller er tollavgiftsatsen 10,7 prosent. I tillegg må du betale merverdiavgift på 25 prosent.

For å finne ut hvor mye tollavgift du må betale for varen du skal importere, må du slå opp i tolltariffen. Det er ikke tollavgift på sko.

Merverdiavgift

Du må alltid betale 25 prosent merverdiavgift på klær uavhengig om det er tollavgift på varen eller ikke. Merverdiavgiften blir regnet på grunnlag av den totale kostnaden på varen. Med i beregningsgrunnlaget skal for eksempel også frakt og forsikringskostnader frem til norsk grense og eventuell tollavgift og andre avgifter ved innførsel.

Frihandelsavtaler

Det er mulig å få redusert tollavgift eller ingen tollavgift hvis du handler fra et land som Norge har en frihandelsavtale med.