Gå til innhold

Eksport av kulturminne og kunst

Du må ha eit utførselsløyve for å kunne eksportere kulturminne og kulturskattar frå Noreg.

Dersom du ikkje har løyve ved grensepassering, kan Tolletaten halde tilbake vara.

Du må søkje Kulturrådet om utførselsløyve.