Gå til innhold

Import av kulturminne og kunstskattar

Du må ha eit sertifikat frå eksportlandet ved import av kulturminne og kulturskattar til Noreg.

Dokumentasjonen skal følje gjenstanden frå eksportlandet og skal være utstedt av eksportlandets kulturminnemyndigheit.

Dersom dokumentasjonen ikkje føreligg ved grensepassering, vil Tolletaten halde varen tilbake.