Gå til innhold

Handle legemidler og kosttilskudd på internett

Privatpersoner kan bare importere legemidler fra EU/EØS-land som er reseptfrie, godkjent i Norge og med norsk pakningsvedlegg og tekst på pakningen. I praksis betyr det at det er svært få legemidler du kan handle på nett fra utlandet.

Legemidler

Privatpersoner kan importere reseptfrie legemidler fra EU/EØS-land hvis legemiddelet er godkjent i Norge, det vil si at det har norsk tekst på pakken og pakningsvedlegg. Følgende betingelser må være oppfylt

 • du må være fylt 18 år
 • legemiddelet må være til eget personlig medisinsk bruk 
 • mengden du kjøper kan ikke være for mer enn tre måneders forbruk
 • legemidlet må være anskaffet på en lovlig måte i anskaffelseslandet, det vil si at selgeren har lov til å selge legemiddelet.

Følgende legemidler er ikke tillatt å innføre

 • legemidler som inneholder stoffer som anses som narkotika eller dopingmidler
 • legemidler som er reseptpliktige i Norge, det er reseptstatusen i Norge som er avgjørende
 • legemidler uten norsk tekst på pakning, pakningsvedlegg og veiledning
 • legemidler til dyr.

Legemiddelverket har ansvaret for reglene om import av legemidler. Les mer om import av legemidler på Legemiddelverkets nettsider:

Før du handler legemidler på en nettbutikk eller nettapotek, bør du være oppmerksom på risikoen for at du kjøper falske eller ulovlige legemidler.

Det er ikke tollavgift på legemidler. Merverdiavgiften er på 25 prosent.

Kosttilskudd

Med kosttilskudd mener vi for eksempel vitaminer, mineraler, omega-3-oljer og urter. Sportsprodukter slik som proteinpulver, proteindrikker og restitusjonsdrikker er næringsmidler, men omfattes ikke av definisjonen for kosttilskudd.

Kosttilskudd regnes som næringsmidler, og du må være oppmerksom på restriksjoner og forbud mot innførsel. Mattilsynet har ansvar for reglene om kommersiell import av mat, herunder kosttilskudd. Du må kontakte Mattilsynet hvis du har spørsmål om kommersiell import av kosttilskudd. Det er Tollvesenet som forvalter regelverket for privat import av kosttilskudd.

Vær oppmerksom på risikoen for at kosttilskudd inneholder dopingmidler eller narkotiske stoffer. Du kan bli straffeforfulgt hvis du importerer slike produkter.

Kosttilskudd kan ha innhold fra truede plante- eller dyrearter som er forbudt. Tolletaten beslaglegger kosttilskuddet når dette blir oppdaget.

Kosttilskudd kan være «ny mat». «Ny-mat» er næringsmidler som ikke er blitt brukt i Norge eller andre EØS-land (inkludert EU) før 15.mai 1997. Ny-mat er ikke tillatt å omsette før de er godkjent av EU-kommisjonen, og inkluderes i unionslisten over ny mat før de kan omsettes.

Kosttilskudd kan også inneholde animalske ingredienser (honning, fiskeolje etc). Import av animalske varer fra tredjeland/utenfor EUS skal grensekontrolleres og godkjennes ved en grensekontrollstasjon før de tas inn i Norge.

Det er tollavgift på mange næringsmidler. Tollavgiftssatsen avhenger av hva produktet inneholder, og hvilket landet er produsert. Det er 15 prosent merverdiavgift på næringsmidler.

Har du spørsmål?

 • Legemiddelverket har ansvaret for regelverk knyttet til legemidler (medisiner) www.legemiddelverket.no

 • Mattilsynet har ikke tilsyn med import til privat bruk i egen husholdning. Dersom du importerer næringsmidler, gjør du dette på eget ansvar.

 • Mattilsynet svarer på spørsmål om regelverk knyttet til kommersiell import av kosttilskudd www.mattilsynet.no

 • Miljødirektoratet svarer på spørsmål om truende planter og dyrearter www.miljodirektoratet.no