Gå til innhold

Handle legemidler og kosttilskudd på internett

Privatpersoner kan bare importere legemidler fra EU/EØS-land som er reseptfrie, godkjent i Norge og med norsk pakningsvedlegg og tekst på pakningen. I praksis betyr det at det er svært få legemidler du kan handle på nett fra utlandet.

Legemidler

Privatpersoner kan importere reseptfrie legemidler fra EU/EØS-land hvis legemiddelet er godkjent i Norge, det vil si at det har norsk tekst på pakken og pakningsvedlegg. Følgende betingelser må være oppfylt

  • du må være fylt 18 år
  • legemiddelet må være til eget personlig medisinsk bruk 
  • mengden du kjøper kan ikke være for mer enn tre måneders forbruk
  • legemidlet må være anskaffet på en lovlig måte i anskaffelseslandet, det vil si at selgeren har lov til å selge legemiddelet.

Følgende legemidler er ikke tillatt å innføre

  • legemidler som inneholder stoffer som anses som narkotika eller dopingmidler
  • legemidler som er reseptpliktige i Norge, det er reseptstatusen i Norge som er avgjørende
  • legemidler uten norsk tekst på pakning, pakningsvedlegg og veiledning
  • legemidler til dyr.

Legemiddelverket har ansvaret for reglene om import av legemidler. Les mer om import av legemidler på Legemiddelverkets nettsider:

Før du handler legemidler på en nettbutikk eller nettapotek, bør du være oppmerksom på risikoen for at du kjøper falske eller ulovlige legemidler.

Det er ikke tollavgift på legemidler. Merverdiavgiften er på 25 prosent.

Kosttilskudd

Med kosttilskudd mener vi for eksempel vitaminprodukter, mineraler, omega-3-oljer, slankemidler, proteindrikker og -pulver, restitusjonsprodukter og naturmidler.

Kosttilskudd regnes som næringsmiddel, og du må være oppmerksom på restriksjoner og forbud mot innførsel. Mattilsynet har ansvaret for reglene om import av næringsmidler. Du må kontakte Mattilsynet hvis du har spørsmål om dette.

Vær oppmerksom på risikoen for at kosttilskudd inneholder dopingmidler eller narkotiske stoffer. Du kan bli straffeforfulgt hvis du importerer slike produkter.

Kosttilskudd kan ha innhold fra truede plante- eller dyrearter som er forbudt. Tolletaten beslaglegger kosttilskuddet når dette blir oppdaget.

Det er tollavgift på mange næringsmidler. Tollavgiftssatsen avhenger av hva produktet inneholder og i hvilket land det er produsert. Det er 15 prosent merverdiavgift på næringsmidler.

Har du spørsmål?