Gå til innhold

Døme på varenummer for kjøt

Desse varenumra kan vere praktiske når du skal deklare kjøt frå eiga jakt.

Kjøt av elg

heile og halve skrottar - 02.08.9043
andre kjøtstykke med bein - 02.08.9044
utbeina kjøt - 02.08.9045
tunger - 02.08.9010

Kjøt av hjort

heile og halve skrottar - 02.08.9046
andre kjøtstykke med bein - 02.08.9047
utbeina kjøt - 02.08.9048

Kjøt av rein

heile og halve skrottar - 02.08.9021
andre kjøtstykke med bein - 02.08.9022
utbeina kjøt - 02.08.9029

Kjøt av villsvin

heile og halve skrottar, ferskt/kjølt - 02.03.1109
skinker, bogar og stykke, ikkje utbeina, ferskt/kjølt - 02.03.1209
anna kjøt av villsvin, ferskt/kjølt - 02.03.1909
heile/halve skrottar, fryst - 02.03.2109
skinker, bogar og stykke, ikkje utbeina, fryst - 02.03.2209
anna kjøt av villsvin, fryst - 02.03.2909

Kjøt av kaninar og harar

02.08.1000

Kjøt av skogsfugl og ryper

02.08.9030

Anna kjøt (unnateke bjørn), til dømes rådyr og dådyr

tunger - 02.08.9010
anna - 02.08.9099