Gå til innhold

Næringsmidler og fôrvarer sendt fra eller med opprinnelse i Japan

Som følge av Fukushima-ulykken skal visse næringsmidler og fôrvarer som innføres direkte fra Japan eller via tredjeland kontrolleres av Mattilsynet.

Kontrollen omfatter også råvarer til fremstilling av næringsmidler og legemidler m.v.

Varer som blir innført til Norge via EU (EØS) blir kontrollert ved innførsel til området og trenger derfor ikke godkjennes ved innførsel til Norge. For en detaljert oversikt over omfattede produkter med tilhørende varenummer, se forskriftens vedlegg II.