Gå til innhold

Canada - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) og Canada ble iverksatt 1. juli 2009, herunder iverksettelse av landbruksavtalen mellom Norge og Canada. Den baserer seg på HS 2007.

Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene.

siste-rundskrivet-_med-forside_.pdfIverksettelsesrundskrivet (164 kB)

For vedlegg og protokoller til avtalen samt ytterligere informasjon på engelsk, se www.efta.int.

Vedlegg

oversettelse_vedlegg-c---opprinnelse-juli09.pdfOpprinnelsesreglene (53 kB)

oversettelse_vedlegg-c---roo---forkl-anm-listeregler.pdfForklarende anmerkninger og listeregler (354 kB)

oversettelse_vedlegg-c---roo---tillegg-ii-fakturaerklaring.pdfOpprinnelseserklæring (8 kB)

oversettelse_vedlegg-e---skip.pdfSkip (10 kB)