Gå til innhold

Chile - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landa og Chile vert sett i verk med verknad frå 1. desember 2004. Landbruksavtalen mellom Noreg og Chile vert sett i verk frå same dato. Den baserer seg på HS 2002.

Det at frihandelsavtalen er utarbeidd på basis av HS 2002, betyr at det er HS-nomenklaturen frå 2002 som ligg til grunn for mellom anna listereglane.

iverksettingsrundskrivchile.pdfIverksetjingsrundskrivet (82 kB)

For meir informasjon på engelsk, sjå www.efta.int.

Vedlegg

roo1.pdfOpphavsreglane (78 kB)

innled-anm---tillegg-1.pdfInnleiande kommentarar (23 kB) 

listereg1---tillegg-2.pdfListereglar (200 kB) 

eur-1_tillegg-3.pdfEUR.1 varesertifikat (213 kB)

fakt-er1---tillegg-4.pdfFakturaerklæring (9 kB)

unntaksvarerfra-1-5-2008-doc.pdfVedlegg III - Unntak gjeldande frå 1.5.2008 (12 kB)

endringer.chile.4.10.2007.pdfEndringar av 4.10.2007 (30 kB)