Gå til innhold

Eksport av fisk og fiskeprodukter til EU

Den preferensielle handelen med fisk og fiskeriprodukter med Det Europeiske Fellesskap reguleres i hovedsak av følgende avtaler:

  • Det såkalte "fiskebrevet" fra 1973 med senere endringer
  • Kompensasjonsavtalen av 1995, 2004 og 2007
  • Protokoll 9 i EØS-avtalen av 1994

EØS-avtalen er i dag den viktigste avtalen som regulerer samhandelen mellom Norge og EU. EØS-avtalens bestemmelser som regulerer handelen med fisk og fiskevarer er inntatt i Protokoll 9.

fiskebrevet.pdfFiskebrevet (807 kB)

i.-bilaterale.pdfKompensasjonsavtalen fra 1995 (571 kB)

kompensasjonsavtalen_2004.pdfKompensasjonsavtalen fra 2004 (521 kB)

l_29820071116da00060010-nye-kvoter-norge-2007.pdfKompensasjonsavtalen fra 2007 (48 kB)

EØS-avtalens Protokoll 9