Gå til innhold

Filippinene - EFTA frihandelsavtale

Avtalen mellom Filippinene og EFTA trådte i kraft 1. juni 2018. EFTA anvender avtalen fullt ut fra den datoen. For Filippinene sin del trådte avtalen i kraft fra 24. oktober 2018.  

Den baserer seg på HS 2017.

0-iverksettingsrundskriv-filippinene.pdfIverksettelsesrundskriv (109 kB)

For ytteligere opplysinger og avtalen på engelsk, se www.efta.int

 

Vedlegg

01-vedlegg-i---opprinnelsesregler.pdfOpprinnelsesreglene (44 kB)

04-vedlegg-vi---handelsfasilitering.pdfHandelsfasilitering (27 kB)

02-tilegg-til-vedlegg-i---produktspesifikke-regler.pdfListeregler (69 kB)

03-vedlegg-ii---avtalens-vareomfang.pdfVareomfang (16 kB)