Gå til innhold

Grønland - Norge frihandelsavtale

Handelsavtalen mellom Norge og Grønland gir begge parter lik behandling som for handelsavtalene EF/Norge eller EFTA-konvensjonen.

gronland_avtale.pdfFrihandelsavtalen Norge-Grønland (726 kB)

Den tollsatsen som gis skal være den som er mest gunstig i disse avtalene.

Du kan også søke på varenummer og se tollsatsen direkte.