Gå til innhold

Hongkong - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Hongkong ble iverksatt 1. november 2012. Den baserer seg på HS 2007.

Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene.

iverksettelsesrundskriv.pdfIverksettelsesrundskrivet (100 kB)

For ytterligere opplysninger og avtalen på engelsk, se www.efta.int.

Vedlegg

vedlegg_1---opprinnelsesregler.pdfOpprinnelsesreglene (47 kB)

vedlegg_2---listeregler.pdfListereglene (81 kB)

vedlegg_3---opprinnelseserklaring.pdfOpprinnelseserklæring (50 kB)

vedlegg_4---landbruksavtale-1.pdfDen bilaterale landbruksavtalen Hong Kong - Norge (97 kB)

vedlegg_5---bearbeidde-landbruk.pdfBearbeidde landbruksvarer (40 kB) t.o.m 31.3.2022

efta-hong-kong-china-joint-committee-decision-no-5-2017.pdfBearbeidde landbruksvarer f.o.m. 1.4.2022 (432 kB)

vedlegg_6---fisk-og-marine.pdfFisk og marine produkter (12 kB) t.o.m 31.3.2022

efta-hong-kong-china-joint-committee-decision-no-6-2017.pdfFisk og marine produkter f.o.m. 1.4.2022 (32 kB)

vedlegg_7---handelsfasilitering.pdfHandelsfasilitering (24 kB)