Gå til innhold

Libanon - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Libanon ble iverksatt 1. januar 2007. Den baserer seg på HS 2007.

Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene.

iverksettingsrundskriv.libanon.pdfIverksettelsesrundskrivet (652 kB)

For ytterligere opplysninger på engelsk, se www.efta.int.

Vedlegg

no-01-protokoll-b-final.pdfOpprinnelsesreglene (67 kB)

no-02-protokoll-b-innled.anmfinal.pdfInnledende anmerkninger (24 kB)

eur-med-listeregler-okt09.pdfListeregler (311 kB)

no--04-protocol-b--eur1_-anx-iiia.pdfEUR.1 varesertifikat (201 kB)

no--04-protocol-b--eur-med---anx-iiib.pdfEUR-MED varesertifikat (42 kB)

no--05-protokoll-b---fakt.erk--anx-iva.pdfFakturaerklæring (91 kB)

no--06-protokoll-b---fakt.eur-med---anx-ivb.pdfFakturaerklæring EUR-MED (97 kB)

vedlegg-ii---varer-unntatt-fra-avtalens-virkeomrade.pdfVedlegg II til Avtalen, produkter unntatt fra frihandelsavtalen (11 kB)

no23-vedlegg-iv---tollavtrappingstabell-hs-25-97.pdfVedlegg IV til Avtalen, tollavtrapping ved innførsel til Libanon (590 kB)

protokoll-a.pdfProtokoll A, bearbeidede landbruksprodukter (9 kB)