Gå til innhold

Peru - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Peru ble iverksatt 1. juli 2012. Den baserer seg på HS 2007.

Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene.

iverksettelsesrundskriv-peru.pdfIverksettelsesrundskrivet (89 kB)

For ytterligere opplysninger, og avtalen på engelsk, se www.efta.int.

Vedlegg

opprinnelsesregler-peru.pdfOpprinnelsesreglene (273 kB)

listeregler-peru.pdfListereglene (385 kB)

opprinnelsesbevis-peru.pdfOpprinnelsesbevis (236 kB)

landbruksavtalen_engelsk-peru.pdfBilateral landbruksavtale (807 kB)

rak-peru.pdfRÅK (435 kB)

fisk-peru.pdfFisk (223 kB)

tollnedtrapping-peru.pdfTollnedtrapping (4,4 MB)