Gå til innhold

PLO (Palestinske Selvstyremyndighetene) - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Den palestinske selvstyremyndigheten ble iverksatt 1. juli 1999. Den baserer seg på HS 2007.

Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene.

Iverksettelsesrundskriv

For ytterligere informasjon, se www.efta.int.

Vedlegg

Opprinnelsesreglene

Listeregler

EUR.1 varesertifikat

Fakturaerklæring