Gå til innhold

Singapore - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge og Sveits) og Singapore ble iverksatt 1.januar 2003, herunder iverksetting av bilateral landbruksprotokoll mellom Norge og Singapore. Den baserer seg på HS 2007.

Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene.

iverksettingsrundskriv-singapore.pdfIverksettelsesrundskrivet (562 kB)

For ytterligere opplysninger på engelsk, se www.efta.int.

Vedlegg

singapore_endring2007.pdfEndring av 20.07.2007 (396 kB) 

sg-no-vedlegg-1roo.pdfOpprinnelsesreglene (56 kB) 

sg-no-vedlegg-1---listeregler.pdfListeregler (253 kB)