Gå til innhold

[Utgått]Vedtak 1, 5 og 6/2005 - Transitterings- og SAD-konvensjonen.

Transitteringshåndboka Del 1. Endringer i transitterings- og SAD-konvensjonen - norsk samtykke til felleskomiteen vedtak 5/2005, 6/2005 OG 1/2005 (SAD).
På møte i EF/EFTA’s Felleskomite for Forenkling av formelle vilkår i varehandelen og Felles Transittering, ble det den 4. oktober 2005 fattet følgende tre vedtak:
 
vedtak5-2005romania.pdfVedtak 5/2005: (80 kB)
Vedtaket omhandler invitasjon til Romania om å tiltre Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre fra 1. januar 2006 i samsvar med konvensjonens artikkel 15 (3)e.
 
vedtak6-2005romania-sprakkoder.pdfVedtak 6/2005 (131 kB):
Vedtaket inneholder endringer av Vedleggene I, II og III til Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre.  Bakgrunnen for endringene er at Romania er invitert til å tiltre konvensjonen som ny avtalepart fra 1. januar 2006. For å kunne ta høyde for situasjoner vedrørende garantier, garanti-dokumenter, språklige påtegninger osv må vedleggene til konvensjonen endres.
 
vedtak1-2005romania-sad.pdfVedtak 1/2005 (80 kB):
Vedtaket omhandler invitasjon til Romania om å tiltre Konvensjonen om formelle vilkår i varehandelen (SAD-konvensjonen) fra 1. januar 2006 i samsvar med konvensjonens 15 (3) a.
 
Vedtakene anvendes fra 1. januar 2006.