Gå til innhold

Restriksjoner ved inn- og utførsel

Her finner du en liste over lover og forskrifter som inneholder restriksjoner ved inn- og utførsel av varer. Listen er ikke uttømmende. Den myndigheten som forvalter det enkelte regelverket vil kunne gi nærmere opplysninger.

Restriksjoner vedrørende dyr, dyrefôr mv.

VaretypeRegelverkForvaltningsmyndighet
Utrydningstruede dyr (CITES) Forskr. 15.jun.2018 + sf-20180615-0889-01-01.pdf?timestamp=1541530938000lister Miljødirektoratet
Hund, katt og ilder Forskr. 16. mai 2016 Mattilsynet
Farlige hunder Forskr. 20.aug.2004 Politidirektoratet
Pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler Forskr. 20.feb.2004 Mattilsynet
Levende storfe Forskr. 1.mar.1999 og forskr. 30.aug.1999
Levende småfe Forskr. 14.mar.2005
Levende svin og avlsmateriale av svin Forskr. 25.mar.2002 og forskr. 22. mai 2014
Vilt som ikke finnes fra før i området Lov 29.mai.1981 Miljødirektoratet
Anadrome laksefisk, innlandsfisk mv. Lov 15.mai.1992 og forskr. 18.des.1992
Hunder, katter og flygehunder fra Malaysia og Australia Forskr. 4.jan.2001 Mattilsynet
Præriehunder, ikke-domestiserte gnagere og ekorn fra USA og sub-Sahariske land Forskr. 9.jul.2003
Fôrvarer Forskr. 7.nov.2002
Visse produkter som kan anvendes til kraftfôr Forskr. 9.jun.1995
Råne- og oksesæd Forskr. 17.jul.2003 og 6.okt.2003

 

Restriksjoner vedrørende næringsmidler mv.

VaretypeRegelverkForvaltningsmyndighet
Næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse fra EØS Forskr. 23.des.1998 Mattilsynet
Ikke-animalske næringsmidler fra tredjeland Forskr. 23.des.1998
Animalske næringsmidler fra tredjeland Forskr. 18.okt.1999
Animalske næringsmidler til EØS-land Forskr. 23.des.1998
Frø/såvarer Forskr. 13.sep.1999
Fisk som er fisket av turister i Norge (utførsel) Forskr. 1.jun.2006 Nærings- og fiskeridepartementet
Alkohol til privatpersoner Forskr. 8.jun.2005 Helsedirektoratet
Ferskt kjøtt og kjøttprodukter av fjørfe, struts og fuglevilt, konsumegg og eggprodukter Forskr. 19. juli 2010 og fors. 10. sept 2009 Mattilsynet
Visse animalske produkter til konsum Forskr. 13.aug.1999

 

Restriksjoner vedrørende narkotika, medisiner, kjemiske produkter mv.

Varetype Regelverk Forvaltningsmyndighet
Narkotika Forskr. 14.feb.2013 Politiet/ Statens   legemiddelverk
Stoffer til bruk ved framstilling av narkotika Forskr. 12.feb.2010 og forskr. 17.feb.2006
Legemidler og urter Forskr. 18. des.2009, forskr. 2.nov.2004, forskr. 27.des.1999 og forskr. 21.des.1993 Statens legemiddelverk
Dopingmidler Forskr. 30.apr.1993
Div. kjemiske stoffer (bl.a. PCB, bly, kvikksølv, tinn og kadmium) og produkter som inneholder slike stoffer Forskr. 1.jun.2004 Miljødirektoratet
Vaskemidler Forskr. 1.jun.2004

 

Restriksjoner vedrørende våpen mv.

VaretypeRegelverkForvaltningsmyndighet
Våpen generelt Lov 9.jun.1961 og
forskr. 25.jun. 2009
Politidirektoratet
Ammunisjon Forskr. 25.jan.1963
Elektrosjokkvåpen, springkniver, batangakniver, slåsshansker, kastestjerner, spretterter mv. Forskr. 25.jan.1963
Våpen, ammunisjon og annet militært materiell og tilhørende teknologi Forskr. 19.juni.2013 + liste 1 på UDs hjemmesider Utenriksdepartementet
Strategiske varer og tilhørende teknologi som ikke omfattes av forrige punkt Forskr. 19.juni.2013 + liste 2 på UDs hjemmesider

 

Andre restriksjoner

VaretypeRegelverkForvaltningsmyndighet
Kulturminner, gjenstander Lov 9.jun.1978, forskr. 9.feb.1979 Riksantikvaren/

Kulturdepartementet
Fyrverkeri, eksplosiver mv. Forskr. 26.jun.2002 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Diamanter Forskr. 24.feb.2004 Norges Gullsmedforbund/ Utenriksdepartementet
Elektriske og elektroniske produkter Forskr. 1.jun.2004 Miljødirektoratet
Asbest og asbestholdige produkter Forskr. 1.jun.2004
Dekorasjonsgjenstander og morosaker som innholder farlige kjemikalier Forskr. 1.jun.2004
Batterier Forskr. 1.jun.2004
Utrydningstruede plantearter (CITES) Forskr. 15.jun.2018
Restriksjoner med bakgrunn i sanksjoner mot enkelte land Div. forskrifter Utenriksdepartementet