Gå til innhold

[Opphevet] Tollfri kvote for personer på reise

Personer som kommer tilbake fra utenlandstur har gjerne med seg diverse varer som er kjøpt på turen. Dette kan være alt fra solkrem og bleier til småelektronikk og klær, matvarer, alkoholholdige drikkevarer og tobakksvarer.

Det ville vært upraktisk både for den reisende og tollmyndighetene om det skulle vært beregnet toll og avgifter for alle disse varene ved innreisen. Det er derfor gitt toll- og avgiftsfritak for varer under visse beløpsgrenser (varer som reisegods). Den reisende kan da passere grensen uten å stanse for tollmyndighetene ved innreisen. Reisende som bringer med seg varer som er avhengig av tillatelse fra andre myndigheter, må gå på rødt felt og legge frem varene for tollmyndighetene.

På flyplassene er det tax-free butikker ved ankomst. Varer som kjøpes her regnes også med i kvotene som er beskrevet nedenfor.

Dersom du har vært utenfor tollområdet i minst 24 timer, kan du ta med deg varer tollfritt for 6 000 kroner. Er utenlandsoppholdet mindre enn 24 timer, kan du ta med deg varer tollfritt for 3 000 kroner. Kvotene for alkohol- og tobakksvarer kommer i tillegg til nevnte beløpsgrenser.

I tillegg til beløpsgrensene gjelder det ytterligere begrensninger i mengde (såkalte kvoter) for alkoholholdige drikkevarer, tobakksvarer, nikotinvarer, kjøttvarer, ost og dyrefôr:

 
VaretypeMengde
Brennevin/likør og lignende over 22 volumprosent og til og med 60 volumprosent 1 liter
Vin og lignende med alkoholstyrke over 2,5 til og med 22 volumprosent 1,5 liter
Øl over 2,5 volumprosent (også sterkøl), eller
annen drikk (for eksempel rusbrus) til og med 4,7 volumprosent
2 liter
Sigaretter , andre tobakksvarer (andre tobakksvarer er snus, skråtobakk, sigarer og sigarillos), e-væske med nikotin eller andre nikotinvarer 200 stk. sigaretter, 250 gram andre tobakksvarer, 20 milliliter e-væske med nikotin eller 200 gram andre nikotinvarer.
Sigarettpapir 200 blad (stk)
Kjøttvarerost eller fôrvarer 10 kg til sammen (begrensningen gjelder ikke for hunde- og kattemat)

Merk; tollfri innførsel av nikotinvarer forutsetter at varene er innført i tråd med Helse- og omsorgsdepartementets regelverk. Se Helsedirektoratet og Legemiddelverkets nettsider for flere artikler om temaet.

Fra 1. januar 2022 vil det ikke lenger være mulig å bytte ubenyttet kvote for tobakks- og nikotinvarer med vin, øl, rusbrus eller lignende. Når det gjelder alkoholholdige drikkevarer, kan "brennevinskvoten" byttes i 1,5 liter vin, øl, rusbrus eller lignende, mens "vinkvoten" kan byttes i øl, rusbrus eller lignende, liter for liter. 

Når det gjelder alkoholholdige drikkevarer, tobakksvarer, kjøttvarer, ost og fôrvarer, kan flere personer slå sammen kvotene sine for å innføre èn vare som overstiger kvoten til den enkelte, for eksempel en 6-literskartong med vin, så lenge de samlet sett holder seg innenfor kvotebegrensningene. Dette prinsippet gjelder ikke for andre varer. To personer som for eksempel har kjøpt en TV til 10 000 kroner kan ikke innføre denne tollfritt selv om de samlet sett holder seg innenfor verdigrensen. TV- apparatet må da fortolles i sin helhet.

Dersom en vare utgjør én enhet og den toll- og avgiftsfrie mengden overskrides, skal kun den overskytende mengde fortolles. Dette prinsippet gjelder kun ved innførsel av alkoholholdige drikkevarer, tobakksvarer, kjøttvarer, ost og fôrvarer. Eksempel: når én person bringer med seg to flasker sprit á 0,7 liter, skal kun den overskytende 0,4 liter fortolles.

I tillegg til beløpsgrensene og begrensningene i varemengde for enkelte typer vare, er det aldersbegrensninger, begrensninger for drivstoff, begrensninger for personer som jobber på transportmidler og personer som innfører varer fra installasjoner med videre i petroleumsindustrien.

Ovennevnte regler gjelder også for utenlandske turister og andre som kommer til Norge for kortere eller lengre opphold.  I tillegg kan disse ta med varer som de har behov for under oppholdet i Norge, som de må bringe med seg når de igjen forlater landet.  Dette fritaket gjelder når det midlertidige oppholdet her i landet ikke varer lengre enn inntil ett år.      

Dersom en person har med alkoholholdige drikkevarer tobakkvarer og nikotinvarer som overstiger mengdegrensene nevnt ovenfor, kan disse varene fortolles etter forenklede satser.   Satsene er nærmere regulert i tollforskriften § 4-20-3.