Gå til innhold

Borgarting 27.04.07

Sammendrag av dom i Borgarting lagmannsrett. Dato: 2007-04-27 Doknr/Publisert: LB-2006-21767. 

STIKKORD: Foreldelse. Tolloven § 58.

SAMMENDRAG: Importør fikk ikke medhold i at avbrudd av fristen i tolloven § 58 måtte gjennomføres i samsvar med foreldelseslovens bestemmelser om fristavbrytelse. Lagmannsretten fant i likhet med tingretten at fristen i tolloven § 58 avbrytes ved at tollmyndighetene treffer vedtak om etterberegning. I motsetning til tingretten la lagmannsretten til grunn at foreldelsesloven kommer til anvendelse etter at vedtaket om etterberegning er truffet.

SAKSGANG: Oslo tingrett TOSLO-2005-38400 - Borgarting lagmannsrett LB2006- 21767.