Gå til innhold

Høring - forskrifter til lov om inn- og utførsel av varer og lov om tollavgift

Tolletaten sender forslag til forskrift til lov om inn- og utførsel av varer og forskrift til lov om tollavgift på høring.

Forskriftene vil erstatte forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel (tollforskriften).

Forskriftene trer i kraft samtidig som lov om inn- og utførsel og lov om tollavgift trer i kraft.

Høringsuttalelser sendes på e-post til post@toll.no innen 13. juni 2022. Vi ber om at Tolletatens referanse 22/08745 fremgår av emnefeltet.

Vi viser til vedlagt høringsnotat.