Gå til innhold

Høring - endringer i tollforskriften ifb. KvoteAppen

Tolletaten ønsker å gjøre mindre endringer i tollforskriften ifb. bruk av KvoteAppen. Høringen er avsluttet.

På vegne av Finansdepartementet sender Tolletaten med dette på høring forslag om endringer i tollforskriften.

Forslaget innebærer at alkohol og tobakk innført av private reisende innenfor mengdekvoten i § 5-1-2 første ledd, ikke skal medregnes i verdigrensene i § 5-1-1 (kr 3 000/6 000). Forslaget endrer verken på mengden alkohol og tobakk som toll- og avgiftsfritt kan medbringes etter tollforskriften § 5-1-2 første ledd, eller på satsene for forenklet fortolling i § 4-20-3 første ledd. Forslaget medfører heller ingen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning. 

Forslaget medfører endringer i tollforskriften §§ 5-1-1, 5-1-2 og 5-1-3.

Vi ber om merknader innen 12. juni 2020. Høringsinnspillene bes sendes til post@toll.no. Bruk referansen 20/12537 i emnefeltet. 

Har du spørsmål i forbindelsen med høringen kan du kontakte saksbehandler på e-post (Mathias.Fredici.Kristensen@toll.no) eller telefon 22 86 03 43.

Vi gjør oppmerksom på at høringen er åpen for alle, og at høringssvar vil bli publisert fortløpende på denne siden. 

Vedlegg

 

 Høringssvar

20_12537-3-horingssvar-fra-ssb-5422267_2_1.pdfStatistisk sentralbyrå
(300 kB)
horingssvar-fra-helsedirektoratet.pdfHelsedirektoratet
(380 kB)
horingssvar-skatteetaten.pdfSkatteetaten (490 kB)
horingssvar-fra-lmd.pdfLandbruks- og matdepartementet (197 kB)