Gå til innhold

Nytt frå Tolletaten

26.05.2023 Søknad om autorisasjon i NCTS og gjennomføring av test i NCTS fase 4 i sommer
08.05.2023 Endring på stedsnavn for tollstedskode i NCTS
04.05.2023 Feil ved deklarering av utførsel i TVINN
26.04.2023 Handel med Ukraina
21.04.2023 Overgangsperioden for ICS2 fase 2, som berører transportører av flyfrakt direkte fra tredjeland
14.04.2023 Veien videre med ICS2 - Arbeidet med fase 3 for sjø, vei og jernbane har startet
31.03.2023 [RETTET] Varsel om feil i TVINN
22.03.2023 Digitoll på ferger er åpnet!
17.03.2023 Nye prosedyrekoder og transaksjonstyper fra 1. januar 2023
10.03.2023 Nye tollstedskoder i NCTS
09.03.2023 Tolletaten avvikler direktekjøringsordningen i mars 2025, og samtidig innføres digital melde- og opplysningsplikt.
23.02.2023 Midlertidig forenklet tollprosedyre for humanitære hjelpesendinger fra Norge til Ukraina
20.02.2023 Endringer i prosedyrekodene
17.02.2023 Midlertidig forenklet tollprosedyre for humanitære hjelpesendinger fra Norge til Tyrkia
07.02.2023 Datasett tollsats og råvaretollsats får nye filnavn
26.01.2023 Nye IPR-regler
23.01.2023 Deklarering av transitteringstollsteder i NCTS
19.01.2023 Transport og melding av VOEC-sendinger
17.01.2023 Kode for CITES - CIT
17.01.2023 Søknad om bistand fra tollmyndighetene ved mistanke om brudd på immaterielle rettigheter
1-20 av 127