Gå til innhold

Nytt frå Tolletaten

23.09.2022 Tollstedsliste med ukrainske tollsteder for NCTS
23.09.2022 Endring i Tvinn
23.09.2022 Høring – forslag om utfasing av dagens direktekjøringsordning og innføring av digital melde- og opplysningsplikt og forslag til enkelte mindre endringer
21.09.2022 Ukraina tiltrer Transitterings- og SAD-konvensjonen 1. oktober 2022
16.09.2022 Nytt tollregelverk trer i kraft 1. januar 2023
23.08.2022 Innlegg på tollager på ekspedisjonstype 7 i TVINN
23.08.2022 Feil i siste TVINN-leveranse
22.07.2022 Ny valutakurs
05.07.2022 Tilleggsavtale med USA om forsvarssamarbeid - endringer i tollforskriften og merverdiavgiftsforskriften
01.07.2022 Nye prosedyrekoder fra 1. januar 2023
30.06.2022 NCTS fase 5 - endrede datoer med mer
30.06.2022 NCTS fase 5 – informasjon til næringslivet
10.05.2022 Nye datasett som Åpne data
03.05.2022 Utvidelse av tolldeklarasjonsoversikten fra 1. september 2022
02.05.2022 Nye reviderte opprinnelsesregler i EØS-avtalen
29.04.2022 Midlertidig forenklet tollprosedyre for humanitære hjelpesendinger fra Norge til Ukraina
19.04.2022 Import- og eksportrestriksjoner mot Russland og Belarus
01.04.2022 Viktig informasjon til flyktninger fra Ukraina
30.03.2022 Nyttig informasjon om elektronisk forhåndsvarsling av varer fra tredjeland
01.03.2022 Nye valutakurser
1-20 av 108