Gå til innhold

Nytt frå Tolletaten

10.05.2022 Nye datasett som Åpne data
03.05.2022 Utvidelse av tolldeklarasjonsoversikten fra 1. september 2022
02.05.2022 Nye reviderte opprinnelsesregler i EØS-avtalen
29.04.2022 Midlertidig forenklet tollprosedyre for humanitære hjelpesendinger fra Norge til Ukraina
19.04.2022 Import- og eksportrestriksjoner mot Russland
01.04.2022 Viktig informasjon til flyktninger fra Ukraina
30.03.2022 Nyttig informasjon om elektronisk forhåndsvarsling av varer fra tredjeland
01.03.2022 Nye valutakurser
02.02.2022 NCTS fase 5 – informasjon til næringslivet
02.02.2022 Jobber du med internasjonal varetransport på fly? Da har vi informasjon som er nyttig for deg.
02.02.2022 Jobber du med internasjonal varetransport? Da bør du lese videre.
02.02.2022 Elektronisk forhåndsvarsling av varer fra tredjeland
02.02.2022 Den internasjonale tolldagen
28.01.2022 NCTS produksjon - vedlikehold lørdag 29. januar
20.01.2022 NCTS fase 5 forsinkelse i nasjonal plan
19.01.2022 Overtredelsesgebyr ved manglende medvirkning til kontroll
19.01.2022 FTP-serveren skal legges ned
13.01.2022 Vi utvikler nytt datasett
06.01.2022 Tolletaten jobber med nytt hovedløp for næringslivet
17.12.2021 Transitteringskonvensjonen - motverdier av 1 Euro - gjeldende fra 1. januar 2022
1-20 av 103