Gå til innhold

Nytt frå Tolletaten

26.01.2023 Nye prosedyrekoder og transaksjonstyper fra 1. januar 2023
26.01.2023 Nye IPR-regler
24.01.2023 Varsel om feil i TVINN
23.01.2023 Deklarering av transitteringstollsteder i NCTS
19.01.2023 Transport og melding av VOEC-sendinger
17.01.2023 Kode for CITES - CIT
17.01.2023 Søknad om bistand fra tollmyndighetene ved mistanke om brudd på immaterielle rettigheter
12.01.2023 Hva er deklarasjons-ID?
04.01.2023 Tolletaten har åpnet for innsending og behandling av deklarasjoner i TVINN inntil fem dager før grensepassering
20.12.2022 Varer fra tredjeland med krav om EUs felles innførselsdokument om helse (CHED) må deklareres ved ankomst til grensen fra 1. januar 2023
14.12.2022 De siste bestemmelsene i vareførselsforskriften og tollavgiftsforskriften er vedtatt
08.12.2022 Varsel om endringer på utførsel ved bruk av preferansekode i ny TVINN-leveranse
23.11.2022 Transitteringskonvensjonen – motverdier av 1 euro – gjeldende fra 1. januar 2023
23.11.2022 Digitoll er i gang!
17.11.2022 Nye forskrifter til vareførselsloven og tollavgiftsloven er vedtatt
17.11.2022 For dårlig deklarasjonskvalitet i NCTS
01.11.2022 Endring i datasettet Tolltariffstruktur fra 15 november
01.11.2022 Nytt datasett publiseres 15 november – Datogyldighet på varenummer
31.10.2022 Varsel på endringer i deklarasjonsoversikten
06.10.2022 Oversikt over typetilfeller ved elektronisk omberegning
1-20 av 119