Gå til innhold

100 næringslivsaktører på konferanse om ekspressklarering

Tirsdag 4. juni var rundt 100 næringslivsaktører tilstede på vår informasjonskonferanse på Oslo Kongressenter om ekspressklarering og fremtidens digitale grensepassering.

Foto fra konferanse om ekspressfortollingRundt 100 næringslivsaktører tilstede på Tolletatens informasjonskonferanse om ekspressklarering og fremtidens digitale grensepassering. Foto: Tolletaten

Formålet med konferansen var å orientere om arbeidet vårt med å utvikle digitale løsninger som forenkler og effektiviserer innførselsprosessen, samt informere om status i prosjektet Ekspressklarering og erfaringer fra pilotering av konseptet på Ørje tollsted.

Interessante innlegg

Konferansedeltagerne fikk høre innlegg fra tolldirektøren, representanter fra Ekspressfortollingsprosjektet, systemleverandører, NHO Logistikk og Transport og Norges Lastebileier-Forbund. Foredragsholderne presenterte en rekke temaer, deriblant:

 • Tolletatens digitaliseringsløp og fremtidens digitale grensepassering
 • Status i prosjektet Ekspressklarering og erfaringer så langt med piloten på Ørje tollsted
 • Digitalisering og regelverk
 • Elektronisk utveksling av informasjon mellom Tolletaten og næringslivet
 • Hvordan virksomheter kan starte med ekspressklarering

Næringslivet med på laget

Konferansen bidro både til å øke kunnskapen om etatens digitaliseringsarbeid, men også til å innhente synspunkter fra næringslivet. Som tolldirektøren sa i sin presentasjon: «Vi er helt avhengige av å ha næringslivet med oss på slike store endringer.»

Dersom dere har ytterligere innspill eller ønsker mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss:

 • E-post: ekspressfortolling@toll.no
 • Telefon: 970 38 986

Samtlige presentasjoner fra konferansen kan lastes ned:

 1. oystein-bormer.pdfTolletatens strategi og digitaliseringsløp (Øystein Børmer, tolldirektør) (25,7 MB)
 2. marianne-riise.pdfFremtidens digitale grensepassering (Marianne Riise, prosjektleder Ekspressklarering) (10,1 MB)
 3. joakim-svebakken.pdfBehov for endringer i regelverk (Joakim Svebakken, seniorrådgiver Tolletaten) (952 kB)
 4. tom-rune-nilsen.pdfBetydningen av ekspressklarering for næringslivet (Tom Rune Nilsen, Advokat NHO Logistikk og Transport) (4,0 MB)
 5. olav-g.-hermansen.pdfBetydningen av ekspressklarering for næringslivet (Olav G. Hermansen, seniorrådgiver næringspolitikk Norges Lastebileier-Forbund) (13,4 MB)
 6. vestein-vada.pdfDemonstrasjon av manifestløsningen (Vestein Vada, produkteier Ekspressklarering) (2,1 MB)
 7. oyvind-bjerke.pdfInnrapportering av data via API – teknisk gjennomgang (Øyvind Bjerke, systemutvikler Ekspressklarering) (49 kB)
 8. klas-larsson.pdfTilrettelegging for API innrapportering hos systemleverandør (Clas Larsson, senior systemutvikler Timpex) (11,4 MB)
 9. kjell-jonny-andersen.pdfDemonstrasjon av grensepasseringsløsningen og erfaringer så langt (Kjell Jonny Andersen, ansvarlig for grensepasseringsløsning Ekspressklarering) (5,5 MB)
 10. ingrid-wiig.pdfElektronisk innrapportering av data fra kurerselskaper (Ingrid Wiig, prosjektleder TREFF) (2,3 MB)