Gå til innhold

Avvikling av UTB 1. april 2019

Fra 1. april endres måten å deklarere utsatt særavgiftsfastsettelse og avgiftsfri bruk på. Det skilles mellom to ulike tillatelser: tillatelse til utsatt særavgiftsfastsettelse (tidligere UTB) og tillatelse til avgiftsfri bruk (AFB).

Hvordan blir praksisen for særavgiftspliktige som har UTB?

UTB-nummeret avvikles og erstattes med validering av mottakers organisasjonsnummer (rubrikk 8 på tolldeklarasjonen) mot Skatteetatens særavgiftsmanntall.

For virksomheter som er registrert særavgiftspliktige må det ved deklarering av særavgiftspliktige varer benyttes det organisasjonsnummer som virksomheten er registrert med hos Skatteetaten.

Ved deklarering i TVINN vil kontrollen utføres slik:

  • Var virksomheten tidligere UTB-registrert, vil virksomhetens organisasjonsnummer i rubrikk 8 valideres mot Skatteetatens særavgiftsmanntall. Det gjøres en automatisk kontroll mot hvilke særavgifter virksomheten er registrert med i Skatteetatens særavgiftsmanntall. Det skal derfor ikke deklareres UTB som unntaksdokument på tolldeklarasjonen.
  • Det er det samme organisasjonsnummer som ble brukt ved registrering som særavgiftspliktig som må benyttes ved deklarering.
  • Det er viktig at speditører sikrer at de har riktig organisasjonsnummer fra sine oppdragsgivere. Det er kun det som vil være gjeldende fra 1. april 2019. Det vil ikke bli utdelt UTB-nummer etter 1. april.

Hvilke endringer innebærer det når det skal deklareres med AFB-avgiftsfri bruk?

  • Ved deklarering av virksomheter som har tillatelse til avgiftsfri bruk, må virksomheten/deklaranten påberope seg dette ved å benytte kode AFB i rubrikk 44 i tolldeklarasjonen. Er ikke importør registrert hos Skatteetaten avvises deklarasjonen automatisk ved forsøk på bruk av AFB.
  • Importører som søker etter 1. april blir fortløpende oppdatert i systemene hos Skatteetaten.
  • Regelverket og ordningen for særavgift tilhører Skatteetaten.
  • Tolletaten vil ikke ha oversikt over hvilke kunder som har UTB eller AFB.
  • Ytterligere informasjon om selve ordningen samt spørsmål vil Skatteetaten bistå med.

Hvem kan kontaktes og når?