Gå til innhold

Bearbeidede jordbruksprodukter fra Egypt

Da konsesjonene for slike varer er utløpt vil det fra 1. oktober bli oppkrevd ordinær tollsats.

Fra 1. oktober 2021 vil bearbeidede jordbruksvarer med opprinnelse i Egypt ikke lenger få preferensiell behandling som nevnt i protokoll A i frihandelsavtalen mellom EFTA og Egypt. Ordinær tollsats vil bli oppkrevet.

Frihandelsavtalen og den bilaterale landbruksavtalen mellom Norge og Egypt fortsetter å gjelde.

Mat- og landbruksdepartementet og Landbruksdirektoratet kan kontaktes for ytterligere informasjon.

Endring fra 1. august til 1. oktober

Vi er informert av Landbruks- og matdepartementet at datoen for iverksettelse er endret fra 1. august til 1. oktober 2021. 

Har du innført varer fra Egypt etter 1. august kan du søke om tollrefusjon.