Gå til innhold

Feil i TVINN-leveranse

TVINN-leveransen på forrige tirsdag medførte utfordringer med utførselsdeklarasjoner. Feilen gjaldt bare utførsler med prosedyrekode 18. Feilen er nå rettet.