Gå til innhold

Fra 50 til 20 prosedyrekoder

1. februar neste år innfører Tolletaten nye prosedyrekoder for inn- og utførsel av varer. Antall koder blir redusert hvilket betyr en forenkling for deklarantene.

Omleggingen medfører også at Tolletaten tilnærmer seg EUs regelverk og prosedyrer på dette området, hvilket gjør det gjenkjennbart for de deklaranter som allerede i dag deklarerer i EU.

Omleggingen innebærer en utvidelse av selve prosedyrekodene fra to til fire siffer og er en kombinasjon av prosedyren forsendelsen blir deklarert som (to siffer) pluss forutgående prosedyrekode (to siffer). For eksempel vil en ordinær utførsel (10) uten forutgående prosedyre (00) få prosedyrekode 1000. En gjeninnførsel (60) av samme forsendelse, vil få prosedyrekode 6010.

Samtidig vil Tolletaten gjøre endringer i transaksjonstypene. Også her tilnærmer vi oss EU og utvider til to siffer.

Tolletaten vil publisere oversikt over de nye prosedyrekodene og transaksjonstypene og gi nærmere informasjon om de tekniske detaljene så raskt vi kan. 

Da dette er en stor omlegging, har vi satt iverksettingen til 1. februar neste år da vi ikke ønsker å gjennomføre denne samtidig med de andre oppdateringene ved årsskiftet.