Gå til innhold

Veien videre med ICS2 - Arbeidet med fase 3 for sjø, vei og jernbane har startet

Arbeidet med fase 3 av ICS2 (Import Control System 2), for forhåndsvarsling av varer fra 3. land til EU, Norge og Sveits, har startet. Denne fasen omfatter forsendelser og transport med skip, bil eller jernbane

Frist for forhåndsvarsel fase 3

1. mars 2024

  • Fristen for å avgi forhåndsvarsel for fase 3 er 1. mars 2024. Tolletaten har startet arbeidet med å kartlegge hvilke aktører dette vil omfatte.

Forpliktelser for transportør

I fase 3 er det viktig at alle aktører som er involvert i transport av forsendelser fra 3. land kjenner til sine forpliktelser. Det er transportøren som er ansvarlig for at forsendelser forhåndsvarsles, men andre aktører som agenter, speditører eller andre i forsendelseskjeden vil også kunne bli involvert.

Informasjon om utviklingsarbeidet, spesifikasjoner og veiledninger for ICS2 fase 3 finner dere her: Forhåndsvarsling av varer - Import Control System 2 (ICS2) - Tolletaten