Gå til innhold

Koder for godsnummer og utpasseringstollsted

Ved deklarering i TVINN er det ingen endring av innholdet i feltene utpasseringstollsted (utførsel) og godsnummer (innførsel/utførsel) som følge av ny organisering av Tolletaten fra 1.10. Disse to feltene vil gjenspeile gammel organisasjonsstruktur.

Vi vil oppdatere utfyllingsreglene på toll.no for innførsel og utførsel når nye koder er besluttet.