Gå til innhold

Midlertidig forenklet tollprosedyre for humanitære hjelpesendinger fra Norge til Ukraina

Tolletaten har innført en midlertidig tollprosedyre for humanitære hjelpesendinger med en verdi på over kr 5 000 fra Norge til Ukraina. Prosedyren forenkler tollbehandlingen av slike varer og trer i kraft umiddelbart.

Den midlertidige prosedyren vil gjelde forsendelser med en verdi over kr 5 000. Forsendelser med en verdi som er kr 5 000,- eller lavere er allerede unntatt fra hovedregelen om deklarasjons, - melde- og fremleggelsesplikt ved utførsel. Slike lavverdisendinger kan altså utføres (sendes ut) fra Norge uten at informasjon om dette blir gitt til Tolletaten. Unntaket gjelder bare for varer som ikke er restriksjonsbelagte eller lisenspliktige.

Midlertidig forenklet prosedyre for humanitære hjelpesendinger betyr:

  • At sjåfør må fremlegge en fullstendig liste over varene i forsendelsen til norske tollmyndigheter før grensepassering.
  • At sjåføren i tillegg må kunne vise et dokument som opplyser at forsendelsen er en humanitær hjelpesending fra Norge til Ukraina. Det må også opplyses hvem som er avsender og mottaker av forsendelsen. Denne informasjonen kan tas inn i varelisten.
  • Det anbefales at like produkter pakkes sammen og merkes slik at det er enkelt å gjennomføre en eventuell fysisk kontroll. Det anbefales at transportmiddelet merkes tydelig med «Humanitarian aid to Ukraine».

Prosedyren kan ikke brukes for følgende varer:

Prosedyren trer i kraft umiddelbart. Den gjelder inntil Tolletaten beslutter at den skal opphøre.

Informasjon om innførsel og reeksport fra Sverige

Svenske tollmyndigheter har informert om at humanitære hjelpesendinger fra Norge kan deklareres med en tolldeklarasjon for midlertidig innførsel og en deklarasjon for reeksport. Disse deklarasjonene kan leveres muntlig med hjemmel i artikkel 136 i kompletteringsforordningen.