Gå til innhold

NCTS - feilsituasjon

Tolletaten har det siste døgnet hatt en feilsituasjon i NCTS som har medført treghet i systemet. Denne ser ut til å ha blitt løst med en restart av systemet.

VI vil gjøre dere oppmerksomme på at i tidsrommet klokka 0614 til 0738 i dag , 12.05.2021, kan dere ha opplevd å ikke motta meldinger. Disse ber vi dere etterlyse via nettverksleverandør.