Gå til innhold

NCTS – status - etterlysning av meldinger etter feilsituasjon

Vi har mottatt en mengde etterlysninger av meldinger via nettverksleverandør etter feilsituasjonen vi hadde i NCTS denne uken. Feilsituasjonen startet tirsdag 23. mars ca. kl. 22:00 og ble løst 25. mars ca. kl. 09:00.

I hovedsak dreier det seg om følgende meldinger:

  • IE043 – Lossetillatelse
  • IE025 – Transittering fullført
  • IE045 – Transittering avsluttet

Etterlysningene vi har mottatt via nettverksleverandør er uoversiktlige, og det kan ta inntil 2 uker å få ryddet i dette. Når det gjelder lossetillatelser (IE043), så har autoriserte mottakere tillatelse til å losse varene såfremt det er sendt inn ankomstmelding (IE007) til Tolletaten.