Gå til innhold

Nye prosedyrekoder – utsettelse av iverksetting

Tolletaten viser til informasjon på vår nettside i mai angående nye prosedyrekoder fra 1. januar 2021.

Koronaviruset på toppen av etatens organisasjonsutvikling har medført at arbeidet har tatt lengre tid enn planlagt. Dette betyr blant annet at vi ikke kan gi systemleverandørene nødvendig informasjon i henhold til gitte frister.

På bakgrunn av dette velger vi å utsette innføringen av nye prosedyrekoder. Vi tar sikte på at de nye kodene tas i bruk fra og med 1. januar 2022.