Gå til innhold

Påminnelse om å sjekke rutiner for post i Altinn

Får du ikke varsel eller vedtak Tolletaten sender, men får regning fra Skatteetaten rett til fakturamottak? Kanskje bør du da kontrollere tilgangen for meldingsboksen i Altinn.

 

Den 6. desember 2018 tok Tolletaten i bruk eFormidling som formidlingskanal til brukerne våre, i likhet med mange andre kommunale og statlige virksomheter. Vi viser til tidligere publiserte nyhet om dette.

Samtidig som vi vet at en del bedrifter har etablert gode rutiner for bruk av Altinn fra før, ser vi dessverre også at mange henvendelser ikke når fram til korrekt person i bedriftene, slik at våre henvendelser ikke blir besvart. Spesielt vår Sanksjoneringsseksjon opplever stor pågang av henvendelser der det kommer frem at virksomhetens første kjennskap til saken er fakturaen fra Skatteetaten. Det er viktig for effektiv og korrekt saksbehandling at våre brev blir lest, slik at virksomheten kan komme med tilsvar på varsel innen gitte frister, eller eventuelt klage på vedtak innen fristen som er satt.

Du må ha «Post/Arkiv» rollen i Altinn. Som regel har daglig leder denne rollen, men det er en fordel at flere har den og kan motta varsler om brev som kommer inn fra Tolletaten. Det viktige for alle virksomheter er at minst én bruker har «Post/Arkiv» rollen og har lagt inn sin kontaktadresse. Det er faktisk pålagt at en virksomhet har en felles varslingsadresse. Se informasjon om dette på Altinn

For å kunne tildele rollen til en annen må daglig leder først tildele seg selv korrekt rolle, før vedkommende kan tildele andre samme rolle.  Med andre ord må den som ligger inne som daglig leder og har rollen «Tilgangsstyring» også ha «Post/Arkiv» for at rollen skal kunne fordeles til en eller flere medarbeidere.

Gå inn på Altinn og sjekk skjema og tjenester du har rettighet til i det foretaket du representerer. Om du i oversikten ikke har «Post/Arkiv» rollen vil du ikke se meldinger i Innboksen og du vil heller ikke få meldinger om e-post fra Altinn. Når du er tildelt denne rollen vil du under kontaktinformasjon kunne legge inn informasjon og velge hvor du ønsker å bli varslet om beskjeder i foretakets Innboks.

Vi ber om at alle virksomheter etablerer og opprettholder gode rutiner for å følge opp henvendelsene man mottar i denne portalen.