Gå til innhold

Du kan påvirke regelverket i frihandelsavtalene

Vi ønsker innspill fra norske bedrifter til endringer av eksisterende regler.

Frihandelsavtaler inngås med tanke på å gi norske bedrifter forbedrede vilkår i internasjonal handel. Du kan få forbedret markedsadgang for dine varer på nye markeder som tidligere har vært beskyttet av høye tollbarrierer. 

For at vi skal kunne jobbe for et sluttresultat som i størst mulig grad tilgodeser norsk næringsliv må vi ha full oversikt over ønsker og behov for markedsadgang/beskyttelse.

Vi ønsker derfor innspill til optimalisering av prosessreglene i eksisterende og fremtidige frihandelsavtaler.

Hvor liberale disse reglene skal være er gjenstand for forhandlinger. Også i eksisterende avtaler kan prosessreglene endres . 


Innspill kan sendes på e-post til  lope@toll.no.