Gå til innhold

Restriksjon ved innførsel og utførsel av tobakksvarer og produksjonsutstyr

Etter 15. juni 2021 er det forbudt for virksomheter å innføre, utføre og produsere tobakksvarer og produksjonsutstyr uten gyldig bevilling.

Helsedirektoratet innførte i november 2020 bevillingsplikt for virksomheter som innfører, utfører eller produserer tobakksvarer og utstyr for tobakksproduksjon.

Det ble gitt en overgangsordning frem til 15. juni 2021 for å få søkt om bevilling.

Deklarering i TVINN

Varenumre knyttet til tobakksvarer med innehold av tobakk, er belagt med restriksjonen TB - tobakksbevilling.

Bevillingsplikten gjelder for virksomheter og omfatter innførsel og utførsel av tobakksvarer klassifisert under følgende varenummer:

  • 24.02.1001
  • 24.02.1009
  • 24.02.2000
  • 24.03.1100
  • 24.03.1900
  • 24.03.9991

Ved deklarering av tobakksvarer klassifisert under nevnte varenumre skal TB og bevillingsnummer oppgis i rubrikk 44 på deklarasjonen.

Restriksjonen TB omfatter innførsel og utførsel av tobakksvarer (klassifisert under ovennevnte varenummer) fra alle land, uansett avsenderland/opprinnelsesland.

Restriksjonen er gjeldende etter 15. juni 2021.

Ved spørsmål og informasjon om bevillingsplikten se nettsidene til Helsedirektoratet.

Ved spørsmål om deklarering i TVINN, kontakt Tolletaten