Gå til innhold

Spørreundersøkelse om bruk av åpne data

Tolletaten arbeider kontinuerlig med forbedring av sine tjenester og tilbud. I forbindelse med dette håper vi du tar deg tid til å svare på en kort spørreundersøkelse om din bruk av åpne data. 

Undersøkelsen tar ca. 5 minutter å gjennomføre og er anonym.

Ditt bidrag er viktig for at Tolletaten og Åpne data skal kunne bli så bra som mulig. Frist for å svare på undersøkelsen er 28. juni 2022.