Gå til innhold

Tolletaten tar i bruk nye prosedyrekoder fra 1. februar 2022

Tolletaten har nå foretatt en omfattende opprydding i TVINN, og vi er nå klare til å starte jobben med å tilrettelegge TVINN med nye koder og koblinger.

Vi har laget en matrise som viser de nye prosedyrekodene, hvordan disse kan settes sammen, hvordan de kan kobles mot transaksjonstyper, osv. Matrisen viser også hvilke av de nåværende prosedyrekoder som inngår i hver enkelt av kodene som vi tar i bruk 1. februar 2022.

Vi vil publisere forklarende tekster og eksempler senere.

Implementasjonsguiden for TVINN blir oppdatert i løpet av november.

For omberegninger og tilbakedaterte deklarasjoner (deklarasjonskategori MA), er det regelverket på deklarasjonsdato for opprinnelig deklarasjon som er styrende for hvilke prosedyrekoder som er gyldige.

Vi ber om at spørsmål og kommentarer sendes pr. e-post til Prosedyreseksjonen, Regelavdelingen, Vareførselsdivisjonen, prosedyrekoder@toll.no. I tillegg til at vi håper å kunne svare hver enkelt, vil vi kategorisere spørsmålene og legge ut svar på toll.no.

Programvareleverandører får mulighet til å starte testing i TVINN fra og med 4. januar 2022.