Gå til innhold

Tolletaten utsetter å ta i bruk nye prosedyrekoder

Tolletaten viser til tidligere informasjon om at nye prosedyrekoder skal tas i bruk fra 1. februar 2022. Det er nå besluttet å avvente igangsettingen til 1. januar 2023.

1. januar 2023 skal etter planen ny tollov tre i kraft. Slik det nå ser ut vil dette føre til endringer i vareførselsprosedyrene. Dette vil igjen medføre endringer i prosedyrekodene.  Tolletaten finner det derfor lite hensiktsmessig å ta i bruk nye prosedyrekoder i februar 2022, som da vil være gjeldende kun i 11 måneder. Dette vil dessuten også innebære merarbeid for næringslivet.

Iverksettelsen av nye prosedyrekoder blir derfor utsatt slik at det sammenfaller med ikrafttredelsen av nytt lovverk 1. januar 2023.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at utsettelsen også gjelder nye og utvidede transaksjonstyper.