Gå til innhold

Feil i forbindelse med nye NCTS tollstedskoder løst

Grunnet innføringen av nye tollstedkoder for NCTS 4. januar 2021, har vi opplevd flere feilsituasjoner som nå er løst.

Selv om feilene er løst kan deklaranter oppleve følgefeil i en tid fremover, det vil si å

  • få avvist IE007 (Ankomstmelding) eller
  • ikke motta IE043 (lossetillatelse). '

Hvis du opplever slike feil ber vi om at du sender en e-post til tet.oslo@toll.no. Merk e-posten «Godsregistrering» og legg ved følgedokument påført godsnummer, og merknadsjournal dersom lossemerknader skal angis med avvik.