Gå til innhold

Varsel om endringer på utførsel ved bruk av preferansekode i ny TVINN-leveranse

Ved deklarering av preferansekode på utførsel vil det bli sjekk om det samsvarer med frihandelsavtale mot bestemmelsesland.

Deklarering med opprinnelsesvarer med preferansekode G til bestemmelsesland i EU, EØS og EFTA kan preferansekode A eller B benyttes til feilen er rettet ved neste leveranse i midten av mars 2023.

Eksempel:
Dersom det deklareres preferansekode A i rubrikk 36 og bestemmelsesland Danmark i rubrikk 17.