Gå til innhold

Varsel om feil i TVINN

Feilen oppstår ved bruk av restriksjonskode i rubrikk 44 på innlegg tollager ekspedisjonstype 7 i TVINN.

Ved deklarering av innlegg på tollager ekspedisjonstype 7 og restriksjonskode for eksempel VT/V5 i rubrikk 44 får tollrepresentanten en feilmelding i TVINN.

Frem til feilen er rettet må tollrepresentanten i rubrikk 44 benytte TXT etterfulgt av CHED-nummer på ekspedisjonstype 7.

Feilen vil bli rettet i neste leveranse i midten av mars 2023.