Gå til innhold

§ 12-17 Taushetsplikt av hensyn til kontrollvirksomhet mv.

Lov og forskrift