Gå til innhold

§ 7-1 Toll etter vekt, volum og stykk

Bestemmelsen omhandler fastsettelse av toll etter vekt, volum og stykk (antall), og har sammenheng med Stortingets årlige vedtak om toll. Stortingsvedtaket § 1 henviser til de tollsatser Stortinget har vedtatt. Disse tollsatsene fremkommer i den norske tolltariffen. I tolltariffen fremkommer det også hvilket grunnlag tollen skal beregnes av, for eksempel om tollen skal beregnes av varens vekt eller volum. 

En væske som en vare er nedlagt i, hovedsakelig av transportmessige årsaker og som ikke er tjenlig til annen bruk, skal ikke medtas i en vares tollpliktige vekt.


Forarbeider til tolloven § 7-1

Ot. prp. nr. 58 (2006-2007) side 64

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 7

St. prp. nr. 1 (1997-1998)

Tolltariffens innledende bestemmelser § 4

St. prp. nr. 65 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959