Gå til innhold

Siste endringar

Når vi gjer vesentlege endringar på sider, vert sidene lista her.

Du kan abonnere på nyheitsbrev frå Tolletaten. Du vil då få melding om alle endringar på e-post.

20.01.2021 Såvarer og deklarering i TVINN
19.01.2021 De ulike opprinnelsesbevisene i GSP-ordningen
19.01.2021 Oversikt over godkjende eksportørar
18.01.2021 REX-systemet
15.01.2021 Varesertifikat EUR. 1 kan sendes til Tolletaten i Drammen for stempling
15.01.2021 Utfylling av opphavserklæring ved eksport
15.01.2021 Endring i tollforskriften – oppbevaringstid for oppbevaringspliktige dokumenter
15.01.2021 Opphavsbevis
15.01.2021 Verdigrenser for opprinnelseserklæringer
15.01.2021 Opprinnelsesbevis
15.01.2021 Oversikt over godkjende eksportørar
15.01.2021 Avvikling av 350-kronersgrensen
15.01.2021 Brexit - oppdatert informasjon til næringslivet
15.01.2021 Import av næringsmidler
14.01.2021 Privat import av alkohol
14.01.2021 Rekvisisjon for overtidstjeneste/gebyr for kontrolltiltak
13.01.2021 Oversikt over godkjende eksportørar
13.01.2021 EØS-avtalen
12.01.2021 Forhåndsvarsling til og fra Storbritannia
12.01.2021 Brexit - oppdatert informasjon til næringslivet
1-20 av 936