Gå til innhold

Siste endringar

Når vi gjer vesentlege endringar på sider, vert sidene lista her.

Du kan abonnere på nyheitsbrev frå Tolletaten. Du vil då få melding om alle endringar på e-post.

23.10.2020 Oversikt over godkjende eksportørar
22.10.2020 Videregående kurs i tollbehandling
22.10.2020 Basiskurs i tollbehandling ved innførsel
22.10.2020 Kurs for næringslivet
21.10.2020 Endring i tollforskriften - bindende forhåndsuttalelser
19.10.2020 REX-systemet
19.10.2020 GSP - handel med u-land
16.10.2020 Oversikt over godkjende eksportørar
15.10.2020 Oversikt over GSP-landene
15.10.2020 Oversikt over GSP-landene
14.10.2020 Om tollerutdanningen som startet høsten 2020
13.10.2020 Oversikt over godkjende eksportørar
09.10.2020 Mer om arbeidet med omorganisering
09.10.2020 Omorganisering i Tolletaten
08.10.2020 Ecuador - EFTA - frihandelsavtale
08.10.2020 Slik får varen opprinnelsesstatus
08.10.2020 Oversikt over GSP-landene
07.10.2020 Oversikt over godkjende eksportørar
05.10.2020 Åsnes tollkontor (Rv 206)
02.10.2020 Oversikt over godkjende eksportørar
1-20 av 979