Gå til innhold

Kriterier for å oppnå AEO-status

Vilkår for å få AEO-status er fastsatt i vareførselsforskriften. Vilkårene danner grunnlaget for kriteriene som Tolletaten bruker når vi gjennomfører autoriseringsprosessen.

Kriteriene er retningsgivende for de vurderingene og beslutningene som avgjør om Tolletaten innvilger eller avslår en søknad om AEO-status. 

Kriteriene er bygd opp i fem hovedkategorier for å lette gjennomføringen av autoriseringsprosessen både for foretaket og Tolletaten. De fem hovedkategoriene er 

  • generell informasjon om foretaket 

  • økonomisk solvens 

  • regnskaps- og logistikksystemer 

  • internkontroll 

  • sikkerhetskrav 

Kriterienes fem hovedkategorier kan illustreres på følgende måte: 

Illustrasjon av hovedkategoriene i en AEO-autorisering

Les mer om kriteriene for AEO-autorisering