Gå til innhold

Oversikt over godkjende eksportørar

Her finn du ei oversikt over norske eksportørar som har status som godkjend eksportør.


kopi-17.03.2023-godkjente-eksportorer-toll.no.pdfSjå kva for norske eksportørar som er godkjende (641 kB)

kopi-17.03.2023-godkjente-eksportorer-toll.no.xlsxSjå kva for norske eksportørar som er godkjende (221 kB)

Lista blir jamleg oppdatert etter kvart som autorisasjonar blir godkjende, går ut eller som følgje av andre endringar.