Gå til innhold

Lettelser i deklarasjonsplikten ved inn- og utførsel

Ved inn- og utførsel av varer plikter varemottaker/-avsender som hovedregel å legge fram en fullstendig utfylt tolldeklarasjon.

Det kan på gitte vilkår gis unntak fra kravet om å legge frem en fullstendig utfylt tolldeklarasjon.

Tolletaten har funnet å kunne gjøre unntak fra hovedregelen for visse typer sendinger.

Innførsel

Forhåndstillatelse

Foretak som innfører varer hvor fullstendige opplysninger ikke er kjent ved innførselen, kan søke Vareførselsdivisjonen i Tolletaten om tillatelse til å legge frem deklarasjon med færre opplysninger (foreløpig deklarasjon).

Søknad sendes på forhånd på fastsatt skjema RD-0075.

Tillatelser vil kun bli innvilget for spesifikke varenummer i henhold til tolltariffen.

 • Foreløpig deklarasjon sendes i TVINN under kategori FO med følgende rubrikker utfylt;
  6, 8, 14, 15a, 30, 31, 33, 35, 44 og 49. I tillegg skal rubrikk 48 fylles ut dersom tollkreditt benyttes.
 • Rubrikk 44 fylles ut med kode FOR og referansenummeret på forhåndstillatelsen samt henvisning til eventuelle tillatelser fra andre myndigheter.
 • Innen 10 dager må det legges frem en fullstendig utfylt deklarasjon under kategori EN i TVINN. Er det behov for å kunne levere fullstendig utfylt deklarasjon senere enn 10 dager, må dette søkes om på forhånd.
 • Varer som er direktekjørt til varemottaker og lagret der i medhold av § 4-30-11 omfattes ikke av ordningen

Deklarasjoner, både FO og EN, som tilfredsstiller disse kriteriene vil kunne ekspederes i TVINN-auto.

Tillatelsen kan endres eller trekkes tilbake jf. reglene i tollforskriften § 3-1-19.

Uten forhåndstillatelse

Om foretaket ikke har forhåndstillatelse, kan de få utlevert varer mot å legge frem deklarasjon med færre opplysninger (foreløpig deklarasjon). Forutsetningene er fare for liv eller helse eller det har stor samfunnsmessig eller økonomisk betydning å kunne disponere over varen før den er fortollet.

I slike tilfeller er det FO-deklarasjonen som er søknaden. Det er derfor viktig at det i rubrikk 44 begrunnes hvorfor man ikke kan levere en fullstendig utfylt deklarasjon.

Ellers gjelder følgende:

 • Foreløpig deklarasjon sendes i TVINN under kategori FO med følgende rubrikker utfylt;
  6, 8, 14, 15a, 30, 31, 35, 44 og 49. I tillegg skal rubrikk 48 fylles ut dersom tollkreditt benyttes.
 • Rubrikk 44 fylles ut med grunn for søknaden samt henvisning til eventuelle tillatelser fra andre myndigheter.
 • Innen 10 dager må det legges frem en fullstendig utfylt deklarasjon under kategori EN i TVINN. Er det behov for å kunne levere fullstendig utfylt deklarasjon senere enn 10 dager, må dette søkes om på forhånd.
 • Varer som er direktekjørt til varemottaker og lagret der i medhold av § 4-30-11 omfattes ikke av ordningen

Utførsel

Forhåndstillatelse

Foretak som utfører varer hvor fullstendige opplysninger ikke er kjent ved utførselen, kan søke Vareførselsdivisjonen i Tolletaten om tillatelse til å legge frem deklarasjon med færre opplysninger (foreløpig deklarasjon).

Søknad sendes på forhånd på fastsatt skjema RD-0075.

Tillatelser vil kun bli innvilget for spesifikke varenummer i henhold til tolltariffen.

 • Foreløpig deklarasjon sendes i TVINN under kategori FO med følgende rubrikker utfylt;
  2, 6,14, 17a, 29, 31, 33, og 44. I tillegg skal rubrikk 48 fylles ut dersom tollkreditt benyttes.
 • Rubrikk 44 fylles ut med kode FOR og referansenummeret på forhåndstillatelsen samt henvisning til eventuelle tillatelser fra andre myndigheter.
 • Innen 10 dager må det legges frem en fullstendig utfylt deklarasjon under kategori EN i TVINN. Er det behov for å kunne levere fullstendig utfylt deklarasjon senere enn 10 dager, må dette søkes om på forhånd.

Tillatelsen kan endres eller trekkes tilbake jf. reglene i tollforskriften § 3-1-19.

Uten forhåndstillatelse

Om foretaket ikke har forhåndstillatelse, kan de få tillatelse til å utføre varer mot å legge frem deklarasjon med færre opplysninger (foreløpig deklarasjon). Forutsetningene er at det er fare for liv eller helse eller det har stor samfunnsmessig eller økonomisk betydning å kunne utføre varen.

I slike tilfeller er det FO-deklarasjonen som er søknaden. Det er derfor viktig at det i rubrikk 44 begrunnes hvorfor man ikke kan levere en fullstendig utfylt deklarasjon.

Ellers gjelder følgende:

 • Foreløpig deklarasjon sendes i TVINN under kategori FO med følgende rubrikker utfylt;
  2, 6, 14, 17a, 29 og 31. I tillegg skal rubrikk 48 fylles ut dersom tollkreditt benyttes.
 • Rubrikk 44 fylles ut med grunn for søknaden samt henvisning til eventuelle tillatelser fra andre myndigheter.
 • Innen 10 dager må det legges frem en fullstendig utfylt deklarasjon under kategori EN i TVINN.