Gå til innhold

Bindende opprinnelsesuttalelser

Du kan søke om å få en bindende opprinnelsesuttalelse (BOU). I søknaden skal du bl.a. beskrive varens produksjonsprosess og innsatsmaterialene. 

Det er ikke utarbeidet et skjema for slike søknader. Følgende opplysninger må oppgis i søknaden:

  • Søkers navn og adresse. Dersom søker er en representant, må det også oppgis hvem som skal være innehaver av vedtaket.
  • Du må opplyse om søknaden gjelder det preferensielle eller ikke-preferensielle opprinnelsesregelverket, og om det gjelder innførsel eller utførsel.
  • For preferensiell opprinnelse, må du oppgi hvilken frihandelsavtale (ev. GSP) søknaden gjelder. 
  • Du må gi en god varebeskrivelse, som skal være på norsk, samt varens varenummer i den norske tolltariffen. Dersom du har en bindende klassifiseringsuttalelse for varen opplyser du også om dette. 
  • Du må beskrive varens sammensetning så godt det lar seg gjøre. Består varen av flere komponenter, må hver del spesifiseres med varenummer og verdi. 
  • Ferdigvarens ex-work pris.
  • Ferdigvarens opprinnelsesland, slik du anser den for å være.
  • Dersom det følger vedlegg ved søknaden skal disse spesifiseres. F.eks. bilder, vareprøver, kataloger, brosjyrer osv.
  • Har du tidligere søkt om en BOU tidligere skal dette opplyses i søknaden.

Søknaden skal signeres med navn og dato. Det skal også oppgis telefonnummer og eventuelt e-postadresse til søkeren. 

Søknaden sendes til Vareførselsdivisjonen i Tolletaten. Kontaktinformasjon